HYPER DUNG MÔI CHẬM KHÔ

  • Mã sản phẩm: N-803
  • Đóng gói: 1L – 5L – 30L

Dòng dung môi chậm khô chuyên dùng cho lớp sơn phủ 2K, với tính năng tăng độ bóng và độ sâu của mặt sơn khi khô.

HYPER DUNG MÔI CHẬM KHÔ