z3242129407336_f93c0f125b262e91a9e1168b74ae298e
z2938854378846_7eb8780e9ac2f4b60621363746e50081
z2926038491726_c967c57e8bb1e2d7e0ce7e5a895467bb
z3242129402777_ede593bef1e3d5d1947bf7801ffc62fb
2K - Primer surfacer - Mixing chart
previous arrow
next arrow

HỆ THỐNG SẢN PHẨM

TIN TỨC MỚI

SƠN CANDY LÀ GÌ?

Sơn candy là gì? Sơn candy là 1 lớp sơn màu trong phủ ngoài cùng (TOPCOAT), sơn thường được phủ trên nền nhũ bạc lắp