PHỤ GIA LÀM MỜ HYPER M-001

  • Mã sản phẩm: M-001
  • Đóng gói: 1L – 5L

PHỤ GIA LÀM MỜ HYPER M-001


Tổng quan về phụ gia làm mờ HYPER M-001


Phụ gia làm mờ HYPER M-001 là chất phụ gia bề mặt một thành phần. Sản phẩm sẽ làm giảm độ bóng, chống trầy và tăng độ dẻo dai của màng sơn.

Sản phẩm chuyên dùng để làm giảm độ bóng của lớp sơn. Phụ gia nên được pha trộn với lớp sơn màu, sản phẩm ko thể sử dụng trực tiếp như một lớp sơn phủ.

Hàm lượng sử dụng khuyến nghị: 8% so với khối lượng sơn.

PHỤ GIA LÀM MỜ HYPER M-001

Call Now Button