SƠN BÓNG MORRISON 2K C-7115 (4:1)

  • Mã sản phẩm: C-7115/ H-7115
  • Đóng gói: 1.25L – 3.5L

SƠN BÓNG MORRISON 2K C-7115 (4:1)

Sơn bóng MORRISON 2K C-7115 (4:1) là dòng sơn bóng 2K trong siêu cứng, siêu bóng,nhanh khô, kháng xăng dầu tuyệt hảo. Sản phẩm thích hợp cho sơn dặm, vá ô tô, kim loại đặc biệt là lớp sơn bóng phủ ngoài cùng.

SƠN BÓNG MORRISON 2K C-7115 (4:1)

Call Now Button