SƠN BÓNG MORRISON 2K C-11 (2:1)

  • Mã sản phẩm: C-11/ H-11
  • Đóng gói: 1.5L

SƠN BÓNG MORRISON 2K C-11 (2:1)

Sơn bóng MORRISON 2K C-11 (2:1) là dòng sơn bóng 2K trong siêu cứng, siêu bóng, nhanh khô, kháng xăng dầu tuyệt hảo. Sản phẩm thích hợp cho sơn dặm, vá ô tô, kim loại đặc biệt là lớp sơn bóng phủ ngoài cùng.

Call Now Button