HYPER DUNG MÔI TIÊU CHUẨN

  • Mã sản phẩm: N-15
  • Đóng gói: 1L – 5L – 30L

Dòng dung môi tiêu chuẩn chuyên dùng cho tất cả các loại sơn. Thích hợp cho sơn màu nền, sơn lót.

HYPER DUNG MÔI TIÊU CHUẨN

Call Now Button