PHỤ GIA LÀM MỜ SƠN

  • Mã sản phẩm: M-001
  • Đóng gói: 1L – 5L

PHỤ GIA LÀM MỜ SƠN HYPER (M-001) là phụ gia bề mặt một thành phần. Sản phẩm sẽ làm giảm độ bóng, chống trầy và tăng độ dẻo dai của màng sơn.

Sản phẩm chuyên dùng để làm giảm độ bóng của lớp sơn phủ. Phụ gia nên được pha trộn với lớp sơn phủ, sản phẩm ko thể sử dụng trực tiếp.

PHỤ GIA LÀM MỜ SƠN

Call Now Button