HYPER DUNG MÔI LAU

  • Mã sản phẩm: N-801
  • Đóng gói: 1L – 5L – 30L

Dòng dung môi loại bỏ hoàn toàn các chất bẩn hữu cơ trên bề mặt gia công.

Sản phẩm dùng được trên nhiều bề mặt, không gây ảnh hưởng đến màng sơn cũ.

HYPER DUNG MÔI LAU

Call Now Button